sản phẩm dịch vụ

thông tin liên hệ
Ông Trương Văn Liễu
Giám Đốc
(04) 3863 2441 - 0913270918

MÁY HÀN TIẾP XÚC

Máy hàn tiếp xúc 8K ÷ 24K
Máy hàn tiếp xúc 8K ÷ 24K
Máy hàn tiếp xúc
Máy hàn tiếp xúc