sản phẩm dịch vụ

thông tin liên hệ
Ông Trương Văn Liễu
Giám Đốc
(04) 3863 2441 - 0913270918

MÁY HÀN HỒ QUANG

Máy hàn hồ quang 15KVA - 24KVA
Máy hàn hồ quang 15KVA - 24KVA
Máy hàn hồ quang 300 ÷ 500 MODEL - 01 điều chỉnh vô cấp
Máy hàn hồ quang 300 ÷ 500 MODEL - 01 điều chỉnh v...
Máy hàn hồ quang 230 ÷ 700 MODEL - 02 điều chỉnh vô cấp
Máy hàn hồ quang 230 ÷ 700 MODEL - 02 điều chỉnh v...
Máy hàn hồ quang 181 ÷ 500
Máy hàn hồ quang 181 ÷ 500
Máy hàn hồ quang 3 pha 1 chiều 250 ÷ 450 điều chỉnh vô cấp
Máy hàn hồ quang 3 pha 1 chiều 250 ÷ 450 điều chỉn...
Máy hàn hồ quang 1 pha 1 chiều 200 ÷ 500 điều chỉnh vô cấp
Máy hàn hồ quang 1 pha 1 chiều 200 ÷ 500 điều chỉn...
MÁY HÀN HỒ QUANG 230 – 700 ĐIỀU CHỈNH VÔ CẤP – 380/660
MÁY HÀN HỒ QUANG 230 – 700 ĐIỀU CHỈNH VÔ CẤP – 380...